Przejdź do treści

Forum Wizja Rozwoju za nami

Wręczeniem nagród uczestnikom Smart City Hackatonu zakończyło się Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Nagrodzono m.in.  pomysł sieci neuronowej, która rozpoznaje zabarwienie emocjonalne tekstu oraz koncepcję systemu automatycznej inwentaryzacji dróg przy pomocy kamer.

Za nami drugi, ostatni dzień Forum Wizja Rozwoju. Uczestnicy i prelegenci spotkali się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i w Gdynia Arenie. Forum zgromadziło blisko 5000 uczestników, 500 prelegentów oraz uczestników, wśród których byli naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów. Organizatorzy przygotowali blisko 20 bloków tematycznych, na których debatowano o zagadnieniach istotnych dla rozwoju Polski w dynamicznie zmieniających się realiach polityki gospodarczej świata.

Jednym z istotnych zagadnień było finansowanie zagranicznej ekspansji i eksportu w ramach projektu Trójmorza. Patronem tego bloku był Bank Gospodarstwa Krajowego, którego Prezes Zarządu p. Beata Daszyńska – Muzyczka podkreślała, że celem inicjatywy Trójmorza jest rozwój współpracy pomiędzy najmłodszymi państwami członkowskimi UE: Wspólne działanie powinno pozwolić niwelować różnice rozwojowe. Jedną z kluczowych inicjatyw powinien być rozwój szlaków komunikacyjnych na linii Północ-Południe Europy.

od lewej: Artur Osiecki, Beata Daszyńska-Muzyczka, Adam Żołnowski, Mateusz Walewski

od lewej: Artur Osiecki, Beata Daszyńska-Muzyczka, Adam Żołnowski, Mateusz Walewski

Dużym zainteresowaniem cieszył się blok poświęcony energetyce. Mówiono o realizowanych i planowanych inwestycjach energetycznych Polski, bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym w energetyce oraz o kierunkach innowacji i rozwoju technologii energetycznych.

Ważną częścią spotkania było wystąpienie Józefy Szczurek-Żelazko z Ministerstwa Zdrowia, która mówiła o problemach w wyborze specjalizacji przez lekarzy. Tak się składa, że niektóre  specjalizację są bardziej atrakcyjne od innych. Wielu absolwentów wolałoby zdobywać tą specjalizację bardziej atrakcyjną – tłumaczyła Minister Szczurek-Żelazko. I dodała: – Chcemy zmotywować lekarzy, aby decydowali się na specjalizowanie się w tych obszarach, w których  mamy bardzo widoczny brak lekarzy. Zostało zdefiniowanych kilkanaście specjalności lekarskich, które traktujemy jako priorytetowe. Rezydenci, którzy wybierają te specjalizacje i w systemie finansowanym z budżetu państwa je realizują – mają zaproponowane wyższe wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest wyższe od ok. 500 do 700zł do wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Udział w Forum wziął również Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich. Na początku przemówienia przytoczył słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego: W tym, bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? I dodał: To forum ma za zadanie twórczo rozwijać to, co dał nam przykład Pan premier Morawiecki i rząd, tworząc program zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Ja ten program rozumiem jako program otwarty. Dzisiejsze spotkanie, dwa dni dyskusji mają wprowadzić nowe inspiracje, dać dodatkowy impuls.

Jeden z najważniejszych bloków, a zarazem tym, który zgromadził największą ilość uczestników Forum Wizja Rozwoju poświęcony był „Srebrnej gospodarce” i dotyczył polskiej polityki senioralnej. To seniorzy niebawem staną się największą grupą konsumencką. Starzejące się społeczeństwo, zgodnie z prognozami będzie potrzebowało zabezpieczeń społecznych w postaci nowych rozwiązań systemowych. Mówiono o aktywnym starzeniu się, o oczekiwaniach seniorów w zakresie opieki zdrowotnej i o ich bezpieczeństwie w domu jak i poza nim.

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

Finałowym wydarzeniem Forum było wręczenie nagród w ramach konkursu Smart City Hackathon Wizja Rozwoju. Był on przeznaczony dla informatyków, programistów i grafików. Ich pomysły miały być związane m.in. z komunikacją między mieszkańcami a władzami miasta, opieką medyczną, edukacją, turystyką czy bezpieczeństwem publicznym. Przez dwadzieścia cztery godziny uczestnicy zawodów musieli pracować nad innowacyjnym rozwiązaniem i koncepcją Smart City, która została stworzona po to, żeby miasta były bardziej wydajne, ekologiczne i zrównoważone.

Uczestnicy Smart City Hackathon

Uczestnicy Smart City Hackathon

W przedsięwzięciu wzięło udział szesnaście niezwykłych drużyn, z który trzy zostały wyróżnione ostatniego dnia Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. Pierwsze miejsce zdobyła firma BLAST HACK, która wymyśliła sieć neuronową rozpoznającą zabarwienie emocjonalne tekstu. Drugie miejsce otrzymało TRASH AWAY, które stworzyło system pomagający w składowaniu oraz transportowania odpadów z miasta. Trzecie miejsce otrzymała firma SENCITY, która opracowała koncepcję systemu, który w automatyczny sposób przeprowadza inwentaryzację dróg. Organizator przewidział również nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł dla firmy, która otrzyma najwięcej głosów na stronie www.smartcity.challengerocket.com. Głosowanie będzie trwało od 27.06.2018 r. do 04.07.2018 r.

Za nami bardzo ważne wydarzenie gospodarcze dla Pomorza, jak i całej Polski. Istota poruszanych spraw, szeroki przekrój uczestników ze strony przedsiębiorców i naukowców pokazuje jak dużą wartość dla naszego regionu wnosi organizacja tak znaczących wydarzeń – mówi jeden z organizatorów Forum, Andrzej Michalak. I dodaje: – Daje to nam duże nadzieje na kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.