Przejdź do treści

Srebrna gospodarka podczas Forum Wizja Rozwoju

od lewej: Michał Guć, Elżbieta Ostrowska, Jarosław Wittstock, Małgorzata Zwiercan, Wiesława Borczyk, Kordian Kulaszewicz

od lewej: Michał Guć, Elżbieta Ostrowska, Jarosław Wittstock, Małgorzata Zwiercan, Wiesława Borczyk, Kordian Kulaszewicz

Za nami największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce – Forum Wizja Rozwoju. W jego ramach w trakcie 17 bloków tematycznych omówiono m.in takie obszary gospodarki jak energetyka, szkolnictwo zawodowe, ekomobilność czy e-gospodarka. Jednym z ważniejszych bloków, który zgromadził bardzo wielu uczestników był blok „Srebrna gospodarka”.

od lewej: Piotr Szukalski, Józefa Hrynkiewicz, Krystyna Wróblewska,Małgorzata Zwiercan, Adrian Stankowski

od lewej: Piotr Szukalski, Józefa Hrynkiewicz, Krystyna Wróblewska,Małgorzata Zwiercan, Adrian Stankowski

Seniorzy spotkali się  drugiego dnia Forum w Hali Gdynia Arena. Prelegenci mówili m.in. o aktywnym starzeniu się, bezpieczeństwie seniorów w domu, jak i poza nim oraz o zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej.

– Dzisiaj osoby w wieku powyżej 60 lat to blisko 24 procent naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozą demograficzną, w roku 2050 takich osób będzie już ponad 40 procent. To, że dziś o tym debatujemy, że mówimy o pewnej wizji rozwoju, jest odpowiedzią na to, co dzieje się właśnie w naszym społeczeństwie – mówiła podczas swojego wystąpienia Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślała, że „Powoli obserwujemy wzrost wskaźnika urodzeń, ale to cały czas nie doprowadza do zastępowalności pokoleń. Ma to znaczący wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego.”

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

W bloku poświęconemu srebrnej gospodarce udział wzięli m.in. Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP; Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;  prof. Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej; prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, stały doradce sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego NFZ,

  • Nasze społeczeństwo się starzeje. Jest to wyzwaniem dla nas, a nie jakimś złem. Powinniśmy nad tym pracować, żeby wykorzystać  potencjał drzemiący w naszych seniorach – mówiła Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan. Wskazywała, że „Seniorzy powinni poczuć, że są dla nas ważni. Bez nich nie będzie naszej pięknej Polski.”

Małgorzata Zwiercan zaznaczyła, że w  Polsce wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Dalsza aktywność zawodowa osób starszych jest obecnie zjawiskiem coraz częstszym, jednak ciągle w Polsce jest wiele seniorów samotnych, którzy spędzają czas głównie w domu. Nasz kraj oferuje nieprzeciętnie szeroką przestrzeń kulturową, artystyczną, turystyczną, profilaktyczną czy też naukową, w której seniorzy mogą rozwijać swój potencjał”.

od lewej: Izabella Pawłowska, Kornel Morawiecki, Paweł Chorąży, Maciej Wyszoczarski, Ryszard Majer, Michał Guć

od lewej: Izabella Pawłowska, Kornel Morawiecki, Paweł Chorąży, Maciej Wyszoczarski, Ryszard Majer, Michał Guć

Jednym z ważnych paneli podczas bloku srebrna gospodarka był panel „Wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego”. Prelegenci mówili o tym, że zabezpieczenie społeczne osób starszych w Polsce stanowi wyzwanie dla najważniejszych instytucji w państwie. Starzejące się społeczeństwo, zgodnie z prognozami na kolejne lata, będzie potrzebowało w tym obszarze nowych rozwiązań systemowych. Finansowanie większej liczby świadczeń emerytalnych i rentowych, zwiększające się potrzeby na usługi medyczne oraz niska dzietność to tylko niektóre czynniki sprawiające, że podejmowane przez państwo działania muszą mieć charakter długofalowy.

od lewej: Jolanta Perek-Białas, Piotr Müller

od lewej: Jolanta Perek-Białas, Piotr Müller

„Forum było miejscem merytorycznej dyskusji seniorów i o seniorach. Liczę, że wnioski, które wypływają ze spotkania staną się dla wszystkich osób kształtujących politykę senioralną motywacją do pozytywnych zmian prowadzących do poprawy życia osób starszych” – podsumowuje Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka