Przejdź do treści

W Gdyni odbyło się największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Dwudniowe Forum Wizja Rozwoju zgromadziło 5 tysięcy uczestników i 500 prelegentów, którzy wzięli udział w 96 panelach dyskusyjnych. Wydarzenie odbyło się w dwóch obiektach należących do wizytówek miasta: w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i w Gdynia Arenie.

Pierwszego dnia forum,  przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, właściciele małych, średnich i dużych firm oraz wizjonerzy spotkali się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Od rana do godziny 17:20,  mogli wziąć udział w sesjach zgrupowanych w 17 blokach tematycznych poświęconych: energetyce, szkolnictwu zawodowemu, społecznej odpowiedzialności biznesu, niepodległości gospodarczej, start-upom, strefom ekonomicznym w Polsce, ekomobilności, e-gospodarce, transportowi, spedycji i logistyce. Jednym z bloków było  Forum Partnerów. Ten rozpoczęli przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy przygotowali panel „Strefa w każdej gminie – szansą dla rozwoju regionu”.

Podczas bloku energetyka, przygotowane zostały takie panele dyskusyjne jak: zarządzanie energią w Polsce, energia z wiatru i słońca, energia jądrowa oraz energetyka w aspekcie problemu smogu. Blok „szkolnictwo zawodowe” skupiony był na zawodach poszukiwanych na rynku pracy, wizji innowacyjnego szkolnictwa zawodowego, laboratoriach badawczo-rozwojowych, czy karierze zawodowej w Polsce. Podczas bloku „społeczna odpowiedzialność biznesu” mówiono o doświadczeniach polskich przedsiębiorstw w realizowaniu zasady odpowiedzialnego biznesu oraz nowoczesnych narzędziach realizacji odpowiedzialnego biznesu. Rządowe programy „Mieszkanie +” i „Dostępność +”, a także infrastruktura drogowa i kolejowa to panele, w których można było wziąć udział podczas trwania bloku „budownictwo”. W kolejnym – ‘start-up” zwrócono uwagę na idee start-up, korzyści polskich przedsiębiorstw ze start-up i kierunki rozwoju. Ważną częścią spotkania był blok poświęcony strefom ekonomicznym w Polsce. Mówiono o zarządzaniu strefami ekonomicznymi w Polsce, nowoczesnych strategiach w strefach ekonomicznych i korzyściach ze strefy ekonomicznej. Podczas forum nie zabrakło tematów związanych z ekomobilnością. Dyskutowano o samochodach i autobusach z napędem elektrycznym, o jednostkach pływających i powietrznych z napędem alternatywnym oraz o miejskiej kolei linowej.
Ciekawą częścią był blok „e-gospodarka’. Mówiono o wizji rozwoju e-gospodarki, e-zdrowiu, obszarach inwestowania w e-gospodarce.  Natomiast w bloku transport, logistyka, spedycja prelegenci tłumaczyli jakie są innowacje i kierunki rozwoju TSL, narzędzia informatyczne wspierające TSL oraz inwestycje w TSL.

Chwilę po godzinie 13, uczestników Forum Wizja Rozwoju przywitał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek: „Bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że forum odbywa się w naszej pięknej Gdyni. Gdynia to miasto nowoczesne, dumne ze swej historii. Gdy mówimy o wizji rozwoju, to nie ma w Polsce lepszego miejsca, by poszukać historycznego przykładu. Gdynia to także dziś miasto, które wykorzystuje swój potencjał, również dlatego, że w wymiarze lokalnym realizuje wizję rozwoju”.

Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan

Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan

Bezpośrednio po prezydencie poseł na sejm RP, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, inicjatorka Forum Małgorzata Zwiercan przekazała obecnym treść pisma od marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego w którym dziękuje organizatorom konferencji za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki, gratuluje udanego przedsięwzięcia i życzy wszystkim uczestnikom owocnych debat.

Najważniejsze wystąpienie należało do szefa polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego. Podczas półgodzinnego wystąpienia, które rozpoczęło się kilka minut po godzinie 13, premier wielokrotnie podkreślał istotę wsparcia państwa dla sektora stoczniowego. – Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dodatkowo Gdańsk i Gdynia razem to dzisiaj największe porty przeładunkowe nad Morzem Bałtyckim. Premier mówił także, że niepodległość warunkuje rozwój gospodarczy, a dobry rozwój gospodarczy jest elementem, który umacnia niepodległość, suwerenność każdego kraju. Morawiecki dodał, że przedsiębiorcy potrzebują współpracy z samorządami i liczy na to, że ta współpraca będzie coraz dojrzalsza. Mateusz Morawiecki chce, żeby rząd skupił się na nowym kontrakcie społecznym, na zrównoważonym rozwoju. – Żeby Chojnice, Kościerzyna i inne mniejsze miasta miały takie same szanse startu, jak duże metropolie – podkreślał. – Wkrótce bowiem cała Polska stanie się jedną wielka strefą ekonomiczną. Swoją obecnością na Forum chcę zainspirować Was do myślenia o rozwoju w perspektywie 20 lat – podsumował Morawiecki.

Zaraz po wystąpieniu premiera Morawieckiego, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz spółek energetycznych: Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu ‚e-VAN’. Dzięki niemu w Polsce mają szansę powstać innowacyjne, bezemisyjne pojazdy użytkowe. Chodzi o auta dostawcze, które będą dostosowane do potrzeb sygnatariuszy listu intencyjnego, aby mogły być wykorzystywane m.in. we flotach spółek do realizacji codziennych zadań.

Kolejna ważna umowa została zawarta między spółką Przewozy Regionalne a Klastrem Luxtorpeda 2.0. Klaster skupia największe przedsiębiorstwa branży transportu kolejowego w Polsce. Będzie realizował Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jego członkowie będą sobie wzajemnie pomagać – udzielać sobie pomocy legislacyjnej i organizacyjnej, tworzyć wspólne rozwiązania biznesowe. Zadaniami klastra są: wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych, budowa i modernizacja taboru czy prace nad wspólnym biletem.

Po godzinie 14-tej,  wystąpienie programowe miała Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz, która podkreślała, że w Gdyni mówi się łatwo o rekordach.
– Gdynia dzisiaj jest miastem rekordowym. To właśnie w Gdyni mieszkają obywatele, którzy w ubiegłym roku pytani o to, czy dobrze im się mieszka (pytano mieszkańców wszystkich dużych i średnich miast w Polsce) –  ponad 89 procent respondentów powiedziało, że tak – że Gdynia jest dla nich wspaniałym miejscem do życia. – mówiła Jadwiga Emilewicz.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii podkreśliła też, że Gdynia jest awangardą demograficzną Polski, że w tym mieście przyrost demograficzny jest znacznie wyższy niż gdziekolwiek indziej.


Kolejne wystąpienie programowe należało do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego. Szef resortu rozwoju podkreślił, że chciałby, aby wielkie programy inwestycyjne – jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, budowa dróg i infrastruktury kolejowej, stały się dźwignią rozwoju polskich firm, szczególnie małych i średnich.

– Samo ogłoszenie – dwa lata temu – programu Mieszkanie plus spowodowało pozytywny impuls dla gospodarki. Obecnie buduje się 160 tys. mieszkań rocznie, a chcielibyśmy, by tych mieszkań było budowanych ponad 220 tys. rocznie. Z jednej strony da to Polakom dostęp do mieszkań, a z drugiej będzie to szansa dla polskich firm, polskich technologii, by nasza branża budowlana mogła się rozwijać i „nie tylko na rzecz naszego, polskiego rynku, ale by miała szansę na ekspansję zagraniczną”.

Udział w Forum Wizja Rozwoju wzięła także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Podczas wystąpienia zwróciła uwagęPrzywrócenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to nie jest zmuszanie nikogo do emerytury. To tylko minimalny wiek emerytalny. Wielu spodziewało się, że wprowadzone przez nas zmiany to będzie katastrofa dla polskiego rynku pracy, że z tego rynku pracownika odejdzie pół miliona osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne. Tymczasem, jak dodała minister – okazało się, że największą przeszkodą nie pozwalającą kontynuować zatrudnienia, jest stan zdrowia. Według danych resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do końca 2017 r. uprawnionych do przejścia na emeryturę było 414 tys. osób i z tej możliwości skorzystało ok. 80 proc. tej grupy. Wśród nich ok. 60 proc. stanowiły osoby nieaktywne na rynku pracy lub pobierające świadczenia przedemerytalne, zdrowotne, pomocy społecznej albo zasiłki dla bezrobotnych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, mówiła, że jej resort chce, aby Sejm już we wrześniu zajął się przygotowywaną przez resort ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania obecnych szkół zawodowych. – Chcemy przekształcić je w szkoły branżowe. Mamy nadzieję, że po przyjęciu zapisów przez Radę Ministrów, już w grudniu podpisze je Prezydent. Inne zmiany dotyczyć będą możliwości finansowania przez pracodawców zakupu sprzętu przez szkoły, dokładania się do pensji nauczycieli lub fundowania uczniom staży. Dzięki temu pracodawcy nie będą płacić podatku od darowizn. Zmiana ma dotyczyć również zasad finansowych samorządowych szkół branżowych. Dziś szkoła, która zarabia pieniądze musi je oddać samorządowi. My chcemy, żeby miała swój wyodrębniony rachunek – powiedziała minister Zalewska. Zdaniem szefowej MEN – ustawa nie będzie generować kosztów dla budżetu.

Pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju zakończyła uroczysta Gala w Gdynia Arenie, podczas której wręczono Nagrody Gospodarcze. Główną nagrodę w kategorii ‘Społeczna odpowiedzialność biznesu’ otrzymała firma ENERGA S.A. W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora wydarzenia, Fundacji Vizja Rozwoju otrzymał Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. W kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii nagrodę otrzymała firma Astronika Sp. z o.o.. W kategorii Elektromobilność nagrodzona została spółka Enspirion sp z o.o., natomiast w kategorii E-gospodarka laur Forum Wizja Rozwoju trafił do spółki Fibrain sp. z o.o. W kategorii start-up przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały firmy Findair sp. z o.o. oraz Sky Tronic sp. z o.o. Za innowacyjność nagrodę główną zdobyła firma DGT sp. z o.o., a w kategorii zarządzanie nagroda trafiła w ręce spółki Euro-Eko sp. z o.o.

Drugi dzień Forum Wizja Rozwoju rozpoczął się po godzinie 9-tej. Duża część obrad poświęcona została „srebrnej gospodarce” i dotyczyła polskiej polityki senioralnej. Uczestnicy brali udział w sesjach, które odbywały się w Gdynia Arenie. Rozmawiali m.in. o aktywnym starzeniu się, oczekiwaniach seniorów w zakresie opieki medycznej, bezpieczeństwie w domu jak i poza nim, oraz o możliwości spędzania wolnego czasu, np. biorąc udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Katarzyna Granat, Danuta Sikora, Magdalena Jastrzembska, Tomasz Bojar-Fijałkowski

Katarzyna Granat, Danuta Sikora, Magdalena Jastrzembska, Tomasz Bojar-Fijałkowski

– Dzisiaj osoby w wieku powyżej 60 lat to blisko 24 procent naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozą demograficzną, w roku 2050 takich osób będzie już ponad 40 procent. To, że dziś o tym debatujemy, że mówimy o pewnej wizji rozwoju, jest odpowiedzią na to, co dzieje się właśnie w naszym społeczeństwie – mówiła podczas swojego wystąpienia Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślała, że „Powoli obserwujemy wzrost wskaźnika urodzeń, ale to cały czas nie doprowadza do zastępowalności pokoleń. Ma to znaczący wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego.”

W bloku paneli dyskusyjnych poświęconych srebrnej gospodarce udział wzięli m.in. Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP; Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;  prof. Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej; prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, stały doradce sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego NFZ, Elżbieta Bojanowska, Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

– Nasze społeczeństwo się starzeje. Jest to wyzwaniem dla nas, a nie jakimś złem. Powinniśmy nad tym pracować, żeby wykorzystać  potencjał drzemiący w naszych seniorach – mówiła Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan. Wskazywała, że „Seniorzy powinni poczuć, że są dla nas ważni. Bez nich nie będzie naszej pięknej Polski.”

Ważną częścią spotkania było wystąpienie Józefy Szczurek-Żelazko z Ministerstwa Zdrowia, która mówiła o problemach w wyborze specjalizacji przez lekarzy. Tak się składa, że niektóre  specjalizację są bardziej atrakcyjne od innych. Wielu absolwentów wolałoby zdobywać tą specjalizację bardziej atrakcyjną – tłumaczyła Minister Szczurek-Żelazko. I dodała: – Chcemy zmotywować lekarzy, aby decydowali się na specjalizowanie się w tych obszarach, w których  mamy bardzo widoczny brak lekarzy. Zostało zdefiniowanych kilkanaście specjalności lekarskich, które traktujemy jako priorytetowe. Rezydenci, którzy wybierają te specjalizacje i w systemie finansowanym z budżetu państwa je realizują – mają zaproponowane wyższe wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest miesięcznie wyższe od ok. 500 do 700zł od wynagrodzenia pozostałych rezydentów

Drugiego dnia Forum wojewoda pomorski, Dariusz Drelich w swoim wystąpieniu  przytoczył słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego: „W tym, bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść?” I dodał: To forum ma za zadanie twórczo rozwijać to, co dał nam przykład Pan premier Morawiecki i rząd, tworząc program zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Ja ten program rozumiem jako program otwarty. Dzisiejsze spotkanie, dwa dni dyskusji mają wprowadzić nowe inspiracje, dać dodatkowy impuls.

Laureaci Smart City Hackathon

Laureaci Smart City Hackathon

Forum Wizja Rozwoju zakończono wręczeniem nagród w ramach konkursu Smart City Hackathon, który trwał od pierwszego dnia forum. Był skierowany do programistów, informatyków i grafików. Ich pomysły miały być związane m.in. z komunikacją między mieszkańcami a władzami miasta, opieką medyczną, edukacją, turystyką czy bezpieczeństwem publicznym. Przez dwadzieścia cztery godziny uczestnicy zawodów pracowali nad innowacyjnym rozwiązaniem i koncepcją Smart City, która została stworzona po to, żeby miasta były bardziej wydajne, ekologiczne i zrównoważone.
W przedsięwzięciu wzięło udział szesnaście niezwykłych drużyn, z który trzy zostały wyróżnione ostatniego dnia Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. Pierwsze miejsce zdobyła firma BLAST HACK, która opracowała koncepcję sieci neuronowej rozpoznającej zabarwienie emocjonalne tekstu. Drugie miejsce otrzymało TRASH AWAY, które stworzyło system pomagający w składowaniu oraz transportowania odpadów z miasta. Trzecie miejsce otrzymała firma SENCITY, która przedstawiła projekt systemu, który w automatyczny sposób przeprowadza inwentaryzację dróg. Organizator przewidział również nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł dla firmy, która otrzyma najwięcej głosów na stronie www.smartcity.challengerocket.com. Głosowanie trwa od 27.06.2018 r. do 04.07.2018 r.

Za nami bardzo ważne wydarzenie gospodarcze dla Pomorza, jak i całej Polski. Istota poruszanych spraw, szeroki przekrój uczestników ze strony przedsiębiorców i naukowców pokazuje jak dużą wartość dla naszego regionu wnosi organizacja tak znaczących wydarzeń – mówi jeden z organizatorów Forum, Andrzej Michalak. I dodaje: – Daje to nam duże nadzieje na kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.