Przejdź do treści

DGT partnerem Forum Wizja Rozwoju

DGT jest polską firmą, należącą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działającą w obszarach nowoczesnych technologii związanych z telekomunikacją i informatyką. Została założona w 1991 roku przez grupę inżynierów – absolwentów Politechniki Gdańskiej. Swoją działalność prowadzi wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Siedziba firmy oraz nowoczesny zakład produkcyjny mieszczą się w Straszynie koło Gdańska. DGT zatrudnia ponad 200 pracowników.

Firma, od samego początku, wnosi aktywny wkład w rozwój telekomunikacji w Polsce. Uczestniczy w modernizacji łączności zarówno na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jak i w sektorach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz w przemyśle, biznesie i administracji.

Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności. Doskonale nadają się one do organizacji specjalistycznych stanowisk operatorskich, gdzie operator – na dedykowanej konsoli – przyjmuje zgłoszenia, dokonuje ich dalszej dystrybucji, w szczególności zaś kieruje i nadzoruje pracę podległych mu służb. Systemy te zostały wykorzystane do budowy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, tworzących System Powiadamiania Ratunkowego 112 (obsługa numeru alarmowego 112). Drugim ogólnopolskim systemem wdrożonym przez DGT jest system obsługujący numer alarmowy 999. Zgłoszenia 999 przyjmują dyspozytorzy w 42 Zintegrowanych Dyspozytorniach Powiadamiania Ratunkowego.
W ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego firma DGT uruchomiła 1200 serwerów telekomunikacyjnych rozlokowanych wzdłuż linii kolejowych.

Systemy łączności DGT są z powodzeniem wykorzystywane w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, w służbach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz innych instytucjach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, jak również w kluczowych sektorach gospodarczych np. system dyspozytorski w Energa Operator, który oprócz zaawansowanych usług telefonicznych zapewnia szeroką integrację z systemem radiowym Tetra.

Firma DGT opracowuje i produkuje systemy łączności specjalnej, dedykowane dla wojska. Są one przeznaczone do pracy w taktyczno-operacyjnych systemach łączności i informatyki. Spełniają odpowiednie normy militarne oraz wymagania interoperacyjności z systemami łączności NATO. Systemy te instalowane w specjalnych obudowach są w pełni mobilne, przygotowane do częstej zmiany lokalizacji oraz pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Wykorzystywały je polskie wojska podczas misji pokojowych na Bałkanach, w Iraku oraz w Afganistanie.

Ofertę DGT uzupełniają specjalizowane analizatory strumieni danych przesyłanych łączami światłowodowymi, a także urządzenia IoT do budowy przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji danych. DGT rozpoczęła też aktywną pracę w ramach Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski.

W projektach firmy uczestniczą takie ośrodki naukowe jak: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Instytut Energetyki czy Wojskowy Instytut Łączności.

DGT posiada certyfikaty: ISO 9001 z systemem WSK, AQAP 2110, Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I Stopnia (krajowe) i II stopnia (NATO) oraz inne. Firma jest wpisana na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.